АКТУАЛНО


                                       МАКАТОН

При работа с невербални деца използваме системата за комуникация - Макатон. Системата състои от три основни елемена: жестове, символи, реч и включва 450 думи, които се преподават в специален ред от 8 задължителни нива. В допълнение на основния речник  се предлага ресурс от 7000 понятия.

sistema makaton

 

 

                                                                                Системата Нумикон

  е програма и комплект от нагледни материали за деца, които изпитват трудности при изучаване на математиката.Системата включва визуално структурирани изображения, подпомагащи детското аритметично разбиране.  Numicon  лесно би била последвана от учители и увлекателна за учениците. .
     Системата се опира върху силната страна на детето – възможността за обучение чрез предметно-практическа дейност, чрез мултисензорно възприятие и обучение, чрез наблюдение и подражание. Детето запомня модел – стандартизиран образец /шаблон/ и след това го разпознава. Тези образци-шаблони са пластмасови форми с различен цвят и големина и представят числа от 1 до 10, като върху тях са разположени по модела на домино съответен брой отвори, с диаметър по-голям от дебелината на пръст  на детето.
    Благодарение на нумикон – моделите, децата възприемат числата визуално и тактилно, като извършват различни обучително - игрови манипулации с тях. Авторите на Нумикон са убедени, че тяхната система дава възможност за  мултисензорно преподаване и възприятие чрез едновременно включване на няколко сетивни канали: зрение, слух, осезание, двигателна активност и реч. Заедно с комплект от модели се прилагат и конкретни методически препоръки

допълващи и алтернативни методи за комуникация и ученеСъществуват Съществуват няколко вида на
допълващи и алтернативни методи на комуникация. Комуникационни табла и книги съдържащи изображения или символи на различна тематика, обикновенно е, на битови предмети и дейности. Комуникацията се извършва чрез посочване/подреждане на различни символи в "изречение", за да се съобщи за своите чувства и потребности.

ПЕКС
(Picture Exchange Communication System – PECS) и е създаден от Анди Бонди- клиничен психолог и Лори Фрост – логопед и езиков терапевт. PECS започва с единични картинки, но бързо преминава в конструиране на изречения и насърчава комуникацията в социален контекст. Използват се картинки вместо думи, за да се подпомогнат на т.нар. „невербални“ деца да общуват с околните. PECS е разработена специално за деца с аутизъм, при които има значително забавяне на говорното развитие. Същността на системата се състои в това детето да даде картинка, в замяна на мотивиращ предмет. Например: храна, играчки или любимо занимание.
PEKS

Комуникация чрез поглед

 

Помагащите технологии за контрол на компютър с поглед дават възможност на хора с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и не могат да използват ръцете си, да използват компютър.

Специални камери проследяват погледа на човек в реално време. Тази информация се използва, за да се управлява компютърната мишка. Насочването на погледа движи мишката по екрана.  Задържането на погледа е клик с мишката.

По този начин може да се използват всички програми на един компютър само с поглед. Също така може да се използва и специализиран софтуер, с чиято помощ могат да общува чрез синтезирана реч. Така може да се общува, да се изразяват мисли и желания, да се учи, да се използва интернет, да се общува чрез социални мрежи и имейл, да се пише, да се рисува.


СИСТЕМА НУМИКОН
alternativna komunikaciya


Записите Speech Device
 - комуникатор. С помощта на бутон или превключвател, лицето комуникира
go talk

numikion
НАЧАЛО    ЗА НАС     РАБОТА С РОДИТЕЛИ     ГАЛЕРИЯ