Nikolai

Николай Мешков - специален педагог, учител по професионално образование, V- ПКС, 30 години педагогически стаж
                НАЧАЛО       РАБОТА С РОДИТЕЛИ        ГАЛЕРИЯ        ДОКУМЕНТИ          КОНТАКТИ
TODOR

Тодор Цопанов - огняр, пазач,
30 години трудов стаж
Darina

Дарина Печалова - психолог, V-ПКС, 25 години педагогически стаж

Venera

Венера Арсенова-Гагова
логопед, V-ПКС, 28 години педагогически стаж

ЗА НАС        

PETER

Петър Шарков - специален педагог, начален учител, II-ПКС, 33 години педагогически стаж
Elena

Елена Тодорова - ЗАТС, касиер, домакин, 34 години трудов стаж
kineziterapiyahors
Кинезитерапия                            Хипотерапия                                                    

Осъществяваме различни видове терапии:

artterapiya    trudoterapiya
Арттерапия                                                     Трудотерапия
Хидротерапия
Emiliya

Емилия Кадьова - психолог, специален педагог, IV - ПКС, 7 години педагогически стаж 
hidroterapiya
Yuliya

Юлия Хорозова -  специален педагог, начален учител с английски език, арт и трудотерапевт, IV- ПКС, 4 години педагогически стаж
Elena

Елена Канлиева - директор, специален педагог, сурдопедагог, III - ПКС, 26 години педагогически стаж
Sofiya

София Илинова - Специален педагог, начален учител, IV- ПКС, 26 години педагогически стаж
Todorka
 
Тодорка Коцева - специален педагог, учител по професионално образование и обучение, IV - ПКС, 17 години педагогически стаж
Ели

Ели Мирчева - специален педагог, арттерапевт, IV - ПКС, 8 години педагогически стаж
Elena
 Елена Тупарова -  учител по професионално обучение, V - ПКС, 17 години трудов стаж
Velichka

Величка Вучкова
Специален педагог, начална и предучилищна педагогика, VI - ПКС, 23 години педагогически стаж
Spas

Спас Спасов- специален педагог, учител ЦДО, 22 години трудов стаж
Liza

Лазарина Янушева-ЗДУД - специален педагог, V- ПСК, 38 години педагогически стаж
Dimcho

Димчо Янушев - специален педагог,  начален учител, 38 години педагогически стаж
Slavka

Славка Делиева, помощник учител, хигиенист, 38 години трудов стаж
Dima

Димитрина Таслева - хигиенист, 3 години трудов стаж
logoped

Мария Ангелакова - логопед, 20 години педагогически стаж
zhana

Жана Василева - специален педагог, начален учител, V - ПКС, 7 години трудов стаж
zdud

Тамара Маргова-ЗДУД, Специален педагог, учител по география, биология, английски език, III - ПКС, 26 години педагогически стаж
Katya

Катя Кирякова-специален педагог, начален учител, IV - ПКС, 32 години педагогически стаж
Ivan
 
Иван Георгиев - специален педагог, учител по професионално образование и обучение, трудотерапевт, 28 години педагогически стаж
Yanka

Янка Тупарова - специален педагог, начален учител, V - ПКС, 35 години трудов стаж
konferenciya minister forum nacionalna rabotna sreshta

Участваме в национални работни и информационни срещи, форуми, обучения. Повишаваме квалификацията си.
marija

Мария Кюлюмова - специален педагог,
учител по биология, химия, ФВС, информационни технологии, IV-ПКС, 25 години педагогически стаж
kabinet na kabinet
Кабинет по ЛФК                                       Кабинет на психолога
fitnes uredilogopedichen
Фитнес уреди                                     Логопедичен кабинет

Добрата материално-техническа база и оборудване осигуряват успешния образователен, корекционно-терапевтичен и рехабилитационен процес


numikon

Чрез използване на иновации, ИКТ, ПЕКС система, допълващи и алтернативни средства за комуникация, пиктограми, МАКАТОН и др. постигаме ефективен обучителен процес

izpolzvane na numikon
Georgi
Георги Бизев - шофьор на училищен автобус, работник  поддръжка, 39 години трудов стаж
Viktoriya
Виктория Бегова - помощник учител, хигиенист, 19 години трудов стаж