Nikolai

Николай Мешков - специален педагог, учител по професионално образование, V- ПКС, 30 години педагогически стаж
                НАЧАЛО       РАБОТА С РОДИТЕЛИ        ГАЛЕРИЯ        ДОКУМЕНТИ          КОНТАКТИ
TODOR

Тодор Цопанов - огняр, пазач,
30 години трудов стаж
Darina
https://youtu.be/ZwgYYoByqJ4
https://youtu.be/UJpuJwoTcRw
https://youtu.be/5ybF-tqrLFI

Дарина Печалова - психолог, V-ПКС, 25 години педагогически стаж

Venera
https://youtu.be/nkBe5uXUz60
Венера Арсенова-Гагова
логопед, V-ПКС, 28 години педагогически стаж

ЗА НАС        Портфолио на ЦСОП-Велинград - https://inst.uchilishta.bg/Shared/chronos619516468883e

Elena

Елена Тодорова - ЗАТС, касиер, домакин, 34 години трудов стаж
kineziterapiyahors
Кинезитерапия                            Хипотерапия                                                    

Осъществяваме различни видове терапии:

artterapiya    trudoterapiya
Арттерапия                                                     Трудотерапия
Хидротерапия
Emiliya
https://youtu.be/SNd4cqJc4I4
https://youtu.be/Py_mRxTIu28
Емилия Кадьова - психолог, специален педагог, IV - ПКС, 7 години педагогически стаж 
hidroterapiya
Yuliya
https://youtu.be/pFUKHpV9sRs
Юлия Хорозова -  специален педагог, начален учител с английски език, арт и трудотерапевт, IV- ПКС, 4 години педагогически стаж
Elena
https://youtu.be/1d2_NM7bxRg
Елена Канлиева - директор, специален педагог, сурдопедагог, I- ПКС, 26 години педагогически стаж
Sofiya
https://youtu.be/qzcwS0q1hOg
https://youtu.be/YVdWydKod6I

София Илинова - Специален педагог, начален учител, IV- ПКС, 26 години педагогически стаж
Todorka
https://youtu.be/4UcKMF9r_Cs
https://youtu.be/_9kua_Mpssw
https://youtu.be/dSRHsL8s1No
Тодорка Коцева - специален педагог, учител по професионално образование и обучение, II - ПКС, 17 години педагогически стаж
Ели
https://youtu.be/6C3xZMoYTAI
Ели Мирчева - специален педагог, арттерапевт, IV - ПКС, 8 години педагогически стаж
Elena
 Елена Тупарова -  учител по професионално обучение, IV - ПКС, 17 години трудов стаж
Velichka

Величка Вучкова
Специален педагог, начална и предучилищна педагогика, VI - ПКС, 23 години педагогически стаж
Liza

Лазарина Янушева-ЗДУД - специален педагог, V- ПСК, 38 години педагогически стаж

desi
Десислава Юрукова-   учител по БЕЛ и история -бакалавър, специална педагогика-ресурсен учител-магистър
Slavka

Славка Делиева, помощник учител, хигиенист, 38 години трудов стаж
Dima

Димитрина Таслева - хигиенист, 3 години трудов стаж
logoped
https://youtu.be/hizT6Y9E7LQ
Мария Ангелакова - логопед, 20 години педагогически стаж
zhana
https://youtu.be/oXUUd8dtyyI
https://youtu.be/C3QNBOMsGl8
Жана Василева - специален педагог, начален учител, V - ПКС, 7 години трудов стаж
zdud

Тамара Маргова-ЗДУД, Специален педагог, учител по география, биология, английски език, I - ПКС, 26 години педагогически стаж
Katya
https://youtu.be/ZRnvTyAPfIw
Катя Кирякова-специален педагог, начален учител, IV - ПКС, 32 години педагогически стаж
Ivan
 
Иван Георгиев - специален педагог, учител по професионално образование и обучение, трудотерапевт, 28 години педагогически стаж
Yanka

Янка Тупарова - специален педагог, начален учител, V - ПКС, 35 години трудов стаж
konferenciya minister forum nacionalna rabotna sreshta

Участваме в национални работни и информационни срещи, форуми, обучения. Повишаваме квалификацията си.
marija
https://youtu.be/T753ZLAPmZA
https://youtu.be/spNg7GGSTEY

Мария Кюлюмова - специален педагог,
учител по биология, химия, ФВС, информационни технологии, IV-ПКС, 25 години педагогически стаж
kabinet na kabinet
Кабинет по ЛФК                                       Кабинет на психолога
fitnes uredilogopedichen
Фитнес уреди                                     Логопедичен кабинет

Добрата материално-техническа база и оборудване осигуряват успешния образователен, корекционно-терапевтичен и рехабилитационен процес


numikon

Чрез използване на иновации, ИКТ, ПЕКС система, допълващи и алтернативни средства за комуникация, пиктограми, МАКАТОН и др. постигаме ефективен обучителен процес

izpolzvane na numikon
Georgi
Георги Бизев - шофьор на училищен автобус, работник  поддръжка, 39 години трудов стаж
Viktoriya
Виктория Бегова - помощник учител, хигиенист, 19 години трудов стаж