ПРОЕКТИ В ЦСОП-ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021-2022г.

novkragla
klub-prikazkoterapiyarabotapsihologdeinostipluvnadeinost
klubovenumikonadaptiven

Дейностите по проект "По-силни заедно", финансиран от ЦОИДУЕМ са много важни и с голяма "добавена" стойност за обучение, възпитание и социализация на учениците.
muzika
tamcovi
konna baza
zanimanie
С голямо желание учениците от клуб "Адаптивен спорт" посещават конна база "Сивек".
Клуб "Музика и танци" разучават различните цветове на камбанките, както и номерата на дръжките. Те позволяват асоциирането на всеки тон с отделен цвят или число. У учениците се изгражда и развива чувството за такт и ритъм.
Разучаваме стъпки на различни хора.
Изучаваме професии, изграждаме полезни умения в клубове по професионална ориентация
Клуб "Сръчни ръчички"-Ракитово изработване на картички. Апликиране. Във Велинград учениците изработваха оригами
Заедно с медиатора Анна Кочева преминахме период на организацията на целевата група по проект "По-силни заедно!"
rabotaklub
Klubprofesionalnoizuchavame

Представителна изява на клуб "Музика и танци" Ракитово -сценка "Коледари".
rabota na
zanimaniya
Kluborigami
zanimaniyalogopedichno
izryazvaneocvetyavanelogoped
Клуб на логопеда. Упражнения за развитие на пространствена ориентация, фина моторика, соматогнозис, зрително-моторна координация, фонематичен слух, звуко-буквен анализ и синтез на думи.
Raboti
Psiholog
psiho
pri
В клуб работа с психолог, децата се представяха, като рисуваха себе си и най- добрия си приятел.В заниманията с пясък, в магазина, при доктора децата, въвлечени в игра се учат на ред, толерантност, социално приемливо поведение.
grupovo

Мултисензорна стимулация в групови и индивидуални занимания при психолога


ЦСОП-Велинград започна новия проект, финансиран от ЦОИДУЕМ "По-силни заедно!"
На 13.01.2022г. се проведе кръгла маса онлайн за запознаване на обществеността с проекта
ucastnicirabotaanimediator
                НАЧАЛО       РАБОТА С РОДИТЕЛИ        ГАЛЕРИЯ        ДОКУМЕНТИ          КОНТАКТИ
Potok
Potok

sreshta
sertifikat

Logo
Logo

ПРОЕКТ № 2021-1-GB01-KA122-VET-000030856

"Добри практики за приобщаващо ПОО на ученици със СОП"

Успешно изпълнена първа мобилност по проект Еразъм+"Добри практики за приобщаващо ПОО на ученици със СОП" и поредица от последващи дейности по проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=HoroPKDjRzk

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Повишаване компетенциите на персонала за обучение на ученици със СОП с цел добра бъдеща реализация на ученици със СОП в избраната професионалната област.

2.Актуализиране на учебни програми и съдържание по „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и „Мебелно производство“ на база добри Европейски практики с прилагане на нови технологии.

3.Повишаване на езиковите компетенции на персонала и уменията за работа в междукултурна среда.
kulturnaekskurziya
poseshteniecertifikati
Успешно изпълнена и втора мобилност по проект Еразъм+"Добри практики за приобщаващо ПОО на ученици със СОП"

 

Potok
Potok