ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО РАБОТИХМЕ:

 

ПРОЕКТ  № 2014-1-BG01-КА101-000420,  «Изучаване на европейски добри практики  на учебната дейност с деца със соп» структуриран курс на ISP LTD, град Екзетер, Англия, осъществен 06.07.2014 -13.07.2015, финансиран по ОП РЧР, Еразъм +

ПРОЕКТ "Училищното настоятелство и местната власт – заедно за социализацията, обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности", продължителност-10 месеца - 01.06.2015 – 01.04.2016 г., финансиран от Фондация Институт „Отворено общество“, по Програмата „За подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 година“

ПРОЕКТ 17-00-453/19.09.2014, „Професионално образование и реализацияна младежи със специални потребности в община Велинград”- 01.01.2015 – 30.06.2015, шест месеца, финансиран от ММС, по Национална програма за младежта

 proekt uchastieekzeter


PROEKTDEINOSTITESAVMESTNI


Успешно приключихме проект "Когато сме заедно сме силни и можещи", финансиран от ЦОИДУЕМ. Редица съвместни дейности, допълнителни занимания по български език и допълнителни часове по различни видове терапии бяха от много голяма полза за нашите ученици.
Започнахме Проект по Еразъм+
/01.06.2019-31.05.2021година/

"Изучаване на стратегии за обучение, възпитание и подкрепа на ученици със специални образователни потребности и множество увреждания за постигане на пълноценен и самостоятелен живот"

В професионален план ще имаме възможност да наблюдаваме, посещаваме и изучаваме опита на европейските колеги; да съберем информация, нови идеи,виждания и пракгики по всяко направление от дейността на ЦСОП

Чрез структурираните курсове в Малта-Валета, Италия-Флоренция и Англия-Оксфорд ще изучим съвременните интерактивни методи в сферата на общата и специалната педагогика, арттерапия(ролеви игри, драма, пеене, рецитиране и др); стратегии за справяне с проблемно поведение; разнообразие от структурирани дейности за постигане на очакваните резултати от иднивидуалните учебни
програми.
С това ще отговорим на специфичните образователни нужди на учениците ни.
obuchenie