Obuchenie
Obuchenie v ognyanovo
 


15-17 март участвахме в обучението на тема: ,,Диагностика на деца и ученици със СОП. Изготвяне на индивидуални планове и програми, съобразени с нормативни документи’’


,,Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности, УИН;64060002’’
den
nagrazhdavaneto
Учител на годината.Участие в церемонията за награждаване.Ден на отворените врати традиционно се провежда в ЦСОП-Велинград
kontrol

На 19 - 20 април 2019 година участвахме в обучението по системата МАКАТОН - алтернатива за общуване на хората с комуникационни проблеми, проведен от БАЛИЗ.
обмяна на опита
ЦСОП-Пловдив
Обмяна на опит с ЦСОП-Пловдив. Колегите споделиха иновациите в обучението на учениците с множество увреждания чрез исползване на ИКТ, интерактивни обучителни игри.

СЪБИТИЯ